moneymonday
指數/外匯
明報APP

專家觀點>何偉發

攻守兼備選香港寬頻

標籤:何偉發

執筆時係星期一,兩會上週六正式開幕,公佈 今年嘅經濟增長目標為5%,過去五年嘅平均增長為5.2%左右,疫情對經濟嘅影響相信已經慢慢淡化,環球經濟放緩下中國外貿形勢減慢嘅態勢會持續,嚟需內循環又不是一時三刻可以谷得起, 市民大舉消費意慾不高, 從最近公佈的儲蓄數據可窺見, 美國最近公佈嘅數據反映通脹嘅勢頭仍未能壓下去, 只係由高燒變做低燒, 筆者覺得2%嘅通脹目標不太切合實際, 基於戰爭疫情導致嘅供應鏈受損成本增加嘅情況之下, 通脹可能在未來一段長時間維持在高位。