moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:2022年樓市「第十個人理論」

【明報專訊】年近歲晚,有老友叫我今年不用做樓市預測,有報章已經做了,訪問了50個業界專家,全部都話升,認為升5%以內有31個,升5%至10%有12個,10%以上則有7個,所有專家都話升,唔通今年樓市仲有得跌。