moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

JOOX推「吹水台K房」 喺屋企以歌會友

【明報專訊】本港新冠疫情反覆,卡啦OK等娛樂場所停業多時,騰訊(0700)旗下本地串流音樂平台JOOX公布,推出「吹水台K房」功能,用家可以隨時喺屋企開K房,邀請親朋好友加入。JOOX亦設有多個功能,包括演唱時可只顯示歌詞及關閉鏡頭,或者使用美顏濾鏡,更可隨時升降key、調較大細聲甚至加入混音效果等;用戶即使要隔離,其間都能夠以歌會友。

房間點歌上限50首

不過,「咪霸」睇嚟就要失望喇,因為每位用戶每次最多可以點選3首歌,而房間點歌上限為50首。JOOX又話,之後將會邀請歌手開設K房同一眾支持者「會面」唱K,用戶有機會同偶像合唱高歌一曲。於推廣期內完成K房任務,即可賺取金幣。JOOX高級副總裁楊寶樹表示,新增功能為用家提供一個平台,與摯友聊天、消磨時間,宅在家防疫的同時亦能兼顧社交生活。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]