moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

保監籲披露醫療狀况

【明報專訊】保監局噚日出咗新一期《監管通訊》,公布舊年收到1304宗投訴,當中理賠投訴佔18%。保監局特別提到,理賠投訴入邊有部分,涉及保險公司基於客戶在投保時未有披露「重要事實」,即係任何影響保險公司決定是否受保或訂定保費的情况,而拒絕支付理賠。呢啲投訴主要係涉及醫療保單,客戶喺投保時是否應向保險公司披露特定醫療狀况。保險公司喺索賠時發現無披露過,但投保人話已經同經紀講咗,但經紀就覺得不用披露。

保監局就話,經紀唔係醫學專家,佢哋應該謹慎行事,建議客戶投保時最好披露醫療狀况,否則其後若被裁定係「重要事實」,最嚴重後果係會搞到客戶保單失效。保監局又明確建議投保人,知道同佢投保險種有關嘅任何資料,例如以往醫療狀况或接受過嘅治療,最好做法就係同保險公司披露。簡單一句,「如存疑,請披露!」

[小琴密語]