moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

騰訊兩高管年收16億 遠超9董事報酬總和

【明報專訊】騰訊(0700)主席馬化騰同行政總裁劉熾平,舊年減薪都超過兩成。不過馬化騰認真厚待佢啲員工,有兩個高管舊年嘅報酬有成接近16億元(人民幣,下同),比前年兩個高管嘅報酬超過11億元,仲要高出近四成,更加高過晒馬、劉兩人,究竟嗰兩個員工係何方神聖,可以攞到咁高報酬,大家都想知。

馬化騰劉熾平上年報酬較前年少25%

點都好,馬化騰今鋪響應國家嘅「共同富裕」政策同口號,部分有本事嘅伙計晉身「十億」級打工皇帝,最少畀人知道,打工仔唔係無錢途,佢哋咁大手筆,第日話唔定吸引到唔少英雄豪傑幫手度橋打江山。至於馬、劉兩人上年所獲報酬,只有4413.5萬同3.23億元,比前年縮咗水近25%。騰訊9個董事加埋嘅報酬,先至得3.88億元咁多。

所以年薪近16億元嘅兩位打工皇帝,已經肯定唔係董事會成員。睇番5個最高薪嘅人馬,其實底薪加埋連4000萬元都無,亦因此可以肯定,佢哋大部分酬勞係花紅同送股有關。不過,始終有辣有唔辣,話就話老闆同個別打工仔「共富」,但係最終亦晉身納稅大戶,又係同庫房「共富」!

[小琴密語]