moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

調查:八成受訪港人有移民念頭

【明報專訊】香港過去幾年環境大變,唔少港人選擇移民海外,咁到底係有幾多呢?愛爾蘭投資移民公司Bartra噚日公布一項民意調查,話受訪市民入面高達八成都有移民念頭,當中有超過一半移民原因都係想有更理想嘅生活環境,似乎反映對現狀好不滿喎。

Bartra話,本港移民熱潮喺2019年掀起,目前趨勢依然強勁,去年公司錄得近5400萬歐元(約4.57億港元)投資額 ,相當於約60個家庭申請做投資移民,成為亞洲最大愛爾蘭投資移民計劃(IIP) 項目供應商及服務商。

首3名地點係台灣英國澳洲

Bartra於上月以網上問卷形式,向500名18歲及以上嘅香港市民進行調查,當中約八成有意欲移民,首選頭3名移民地點係台灣、英國同澳洲。另外,除咗有約51%人因為想有更好環境移民外,有29%就想為子女尋求更好的教育,有27%港人希望取得多重外國居留身分和國籍,反映佢哋對教育制度亦唔滿意。

[小琴密語]