moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

麥紹棠「分身家」疑雲? 7600萬中建股份贈長子

【明報專訊】唔少同小琴差不多年紀嘅80至90後,相信對麥浚龍都唔會陌生,佢除咗係歌手、藝人、電影導演兼經理人公司老闆之外,仲有一個身分係「富二代」;事關佢爸爸麥紹棠其實就係中建富通(0138)主席兼大股東,佢噚日就申報將手上一批市值超過7600萬元嘅中建富通股權,轉讓俾大仔、即麥浚龍哥哥麥浚翹,莫非準備分身家?

據聯交所資料,麥紹棠喺周三(27日)將旗下用嚟持有中建富通股份嘅3間私人公司合共49%股權轉讓俾麥浚翹,麥浚翹因此間接持有中建富通51.08%或4.46億股權。中建富通噚日股價下跌兩成,但用收市價計,麥紹棠轉讓俾麥浚翹嘅呢批股份,市值仍然超過7600萬元。

至於細佬麥浚龍,暫時就唔見麥紹棠有轉讓股份俾佢。其實係咪分身家,外人當然唔知,不過同細佬唔同,麥浚翹除咗係著名潮人,曾經創辦潮流品牌Silly Thing及雜誌《Milk》等之外,佢亦有幫爸爸手打理生意,好似中建嘅名車生意,據聞就係由麥浚翹負責。

[小琴密語]