moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:虛幣是投資界的過牆梯

【明報專訊】以前,我唔知道老人家所講「你有張良計,我有過牆梯」係點解,但後來我見到有外匯管制的國家,人們可以從黑市渠道將資金匯入或者匯出,原來,外匯管制就是張良計,黑市渠道就是過牆梯。