moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

縱橫遊挖虛幣 開源變隱憂

【明報專訊】近月各國陸續開關,市場憧憬旅遊市道復蘇之際,縱橫遊(8069)噚日公布截至今年3月底嘅上個財年業績,收入按年增加10.8%至284.1萬元,當中有逾四成收入來自虛幣開採,成為公司第二大收入來源,期內公司更沽出虛幣賺咗1.7萬元𠻹!公司仲話,未來會繼續尋找機會,並尋求喺其他行業嘅業務發展。縱橫遊噚日收報0.46元,升2.22%。

疫情一直衝擊本港旅遊業,唔少旅行社先後拓展新業務開源。縱橫遊舊年7月斥資240萬元進軍虛幣挖礦,的確成功為公司帶嚟收入增長,但其實該分部年內仲蝕緊240萬元;更錄得9.1萬元嘅虛幣減值虧損。近期又爆發「幣災」,比特幣由3月底嘅4.7萬美元水平,直插至噚日最低見過1.98萬美元。唔知縱橫遊會唔會損手呢?

[小琴密語]