moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

試車員罹難 蔚萊高層:公司上下都很難過

【明報專訊】蔚來(9866)早前確認有一架測試車喺大樓墜下,兩名測試人員罹難,事件令人難過,而集團近日嘅回應手法更惹來非議。事件喺星期三發生,集團星期四先喺官方微博確認,而且最初仲話事故「與車輛本身沒有關係」,被網民斥責「凸(突)顯資本的冷血」。

最初回應與車輛沒關係 網民斥責冷血

雖然集團後來又刪除咗呢句,改做「這是一起(非車輛原因導致的)意外事故」,但件事已經上晒熱搜,「凸(突)顯資本的冷血」呢條評論一直被頂喺第一條。

直至噚日,據報蔚來企業傳播總監馬麟喺社交平台回應,指公司上下都很難過,絕不是冷冰冰的。佢又話「甚麽時候就事件發聲和怎樣發聲都經過考量」。

不過,除咗嗰句冷冰冰的聲明之外,事故原因係「掛錯檔位」(即入錯波),竟然係來自客服,而唔係公關團隊,都惹來唔少批評。

雖然蔚來股價睇嚟無受影響,但從企業管治層面,蔚來看來仲有好多手尾要執呢。

email: piano@mingpao.com

[小琴密語]