moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:小心賣咗樓買唔番

【明報專訊】較早前有年輕朋友話睇唔好樓市前景,打算賣了自住單位,轉買債券收息,用作交租,好過欠下一大筆樓宇按揭。當時年輕朋友亦問過我的意見,我只是話小心賣咗買唔番,如果知道很容易買回差不多或者更佳單位,的確唔怕賣。年輕朋友話物業代理叫他不用擔心,賣走之後可以隨時買回,就算要交稅都仍然可以賺一大筆。哈哈,乜乜靠得住,豬乸會上樹。