moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

匯控植樹廣告被指誤導 不上訴

【明報專訊】最近好多公司都投放更多資源喺ESG業務上,表現對環保議題嘅關注。匯控(0005)亦都唔例外,舊年喺聯合國氣候變化大會(COP26)之前出咗個廣告,宣傳佢哋喺植樹同埋投放資源上,實現溫室氣體淨零排放嘅努力,但就喺英國中招「商品說明條例」,又被指有關做法係「漂綠」。

英國廣告標準管理局(ASA)裁定,匯控發布誤導性廣告。有關廣告寫到氣候變化無邊界,又提到銀行為減排植樹嘅工作。ASA認為,匯豐喺帶有環保主張嘅廣告入面,遺漏有關該行溫室氣體排放嘅相關資訊,有問題嘅廣告唔應該再次出現。

不過,ASA係監管行業標準嘅獨立機構,並無執行英國法律嘅權力。

匯豐回應話,唔會對呢個決定出上訴。匯豐英國發言人話,金融部門有責任提及佢哋喺低碳轉型中扮演嘅角色,提高公眾意識同埋吸引客戶,又話將會喺兌現零淨承諾時考慮點樣最好咁做到呢一點。

[小琴密語]