moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:領展賣產買商場 致供股局面

【明報專訊】上星期有老友問領展五供一,七折,應唔應該供,我話點解唔供,如果老友唔供,我替佢供,多多都殺。老友問我點解咁有信心,這不是信心問題,而是折扣問題,我用七折大約44元替老友供股,50元賣走,每股即時賺8元,好過揸支槍去打劫,况且仲係合法。老友話佢自己一定供股,但會請我食餐勁。