moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:點解咁多人要賣樓?

【明報專訊】近日報紙報道關於地產新聞,絕大多數是蝕本賣樓,就算賺錢的都會話止賺。其實,買與賣是相對的,有咁多人睇唔好樓市而賣樓,亦都有同樣數目的人睇好樓市而買樓,有成交,即使樓價下跌亦不是太壞消息。