moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

東京證交所 明年11月交易延長半小時

【明報專訊】東京證券交易所最近有新猷,決定要延長交易時間,同埋因應喺明年11月5日引進新一代交易系統arrowhead 4.0,引入埋收市競價時段。佢哋話,交易時間增加半小時,加時到下午3時半、即香港時間下午兩時半。佢哋話,咁樣會為參與者提升交易機會,而引進收市競價,會有助為收市定價改進透明度。今次修訂,主要回應咗市場環境同多元化投資者嘅需要。

不過,講開又講,東京證交所呢招,又令小琴記番以前港交所喺2012年3月話,要喺中午時段加半小時,搞到中環啲經紀大佬勞嘈食飯時間大減。結果係,中環食肆中午飯生意大減,要靠街客撐場嘅日子。無論如何,據小琴了解,現時中環啲經紀大哥不少業務多元化,港股呢期生意一般,但日股買賣暢旺下,佢哋好多時早上兼做日股買賣。如今日股加半小時至香港下午兩時半,入市港股嘅資金會唔會因為咁再少啲,大家值得留意留意!

financepage@mingpao.com

[小琴密語]