moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:外資離港後回歸有因

【明報專訊】近日有很多外國舊租客回流,我當然非常歡迎,明白當日他們點解要離開,但就唔明白點解今日回流,想唔到哈馬斯突襲以色列,竟然將我的謎團解開。有老友話兩者風馬牛不相及,話我作得就作,老友講得冇錯,否則寫文章的人點會被人叫做作家,當中甚至有人可以攞諾貝爾獎。