moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:人無信不立

【明報專訊】星期日去大球場睇波,結果美斯冇出場,搞到送波飛畀我的fans不斷講對唔住,並且話要請食飯,我當然話應該我請,美斯不落場比賽不是他的責任,而是國際邁阿密及美斯的責任。不過,老實說,我都係覺得浪費了一個下午。