moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

港交所連升4日 電訊數碼買認沽期權

【明報專訊】可能係唐家成腳頭好,港交所(0388)剛宣布委任佢做新主席,馬上有運行,北水連日掃貨,港交所股價噚日又升咗3.2%,唔經唔覺已經連升4日,累計升咗15%,相當於470億元市值。

唔知係咪見港交所升咗不少關係,電訊數碼(6033)昨日披露,收市後與匯豐簽訂一份股票累計認沽期權合約、名義金額約1292萬元,有關累計認沽期權合約掛鈎股票就是港交所,涉及43,676股,現貨價格為246.6元,行使價為295.846元,取消價格為234.27元,年期12 個月。簡單嚟講就係賭港交所股價會下跌。

翻查資料,似乎電訊數碼對港交所情有獨鍾,因為公司喺2022年中時同樣買咗3份港交所累計認沽期權合約,至於今次操作會唔會為公司帶來收入,小琴就拭目以待。

financepage@mingpao.com

[小琴密語]