moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

湯文亮:「優先選購」 易做炮灰

【明報專訊】我見到有名品牌邀請信畀老婆,可以在名牌貨品公開發售之前優先選購,我老婆順手將邀請信掉咗去,我唔係幾明,優先選購一定有着數,唔買都去睇吓。