moneymonday
指數/外匯
明報APP

報章內容

周顯:銀行不看好未來 留錢度寒冬

【明報專訊】有朋友對我說,近來有一個必定賺錢的方法,就是某家銀行,唔講得係邊家,因為不敢絕對肯定,費事被告,總之係一家大銀行,不是中小行。你存5000萬元定期進去,可收5厘息,它可以多借給你5000萬元,因為是現金1對1抵押,借款可以低到2.5厘,但係你可以把這5000萬元再存進去做定期,又收返5厘息。換言之,即係變相有超過7厘息,去邊度搵?買股票、買樓收租,都無呢個回報啦!我說:「這證明了這家銀行都好無錢,而且很不看好未來,要留錢度過寒冬。」